Հիշարժան նախագծեր

Միդիտրոնը
2005 թ. «Հայաստան» խաղի «Պետություն» խմբի հաշվետվությունը
Ճաշարանի դրվագը
2009 թ. Ռուսաստանի խորքի «Դեռահաս» կրեատիվ խաղի հաշվետվության հավելված ռուսերեն