Մեդիա

Հարցազրույց Ակոս թերթին
Հարցազրույց Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին, հոկտեմբերի 6, 2015 (անգլերեն և ռուսերեն)
Ինչ է ռացիոնալությունը
կամ պրոգրեսը, էֆեկտիվ դեմոկրատիան և քաղաքացիական հասարակությունը՝ որպես մարդկային քաղաքակրթության արժեքներ, էսսե ռուսերեն, աշուն 2014