Նորույթ

Ճաշարանի դրվագը
2009 թ. Ռուսաստանի խորքի «Դեռահաս» կրեատիվ խաղի հաշվետվության հավելված ռուսերեն
Ինչ է ռացիոնալությունը
կամ պրոգրեսը, էֆեկտիվ դեմոկրատիան և քաղաքացիական հասարակությունը՝ որպես մարդկային քաղաքակրթության արժեքներ, էսսե ռուսերեն, աշուն 2014