Նորույթ

Հրապարակ
Հրանտ Մաթևոսյանի «Տերը» ժողովածուի առիթով (1985)
1988
Հուշեր Շարժման 30-ամյակի առիթով (Անգլերեն, 2018)