Նորույթ

Էթնիկ հակամարտության ռազմավարությունները
1997 թ. ԳՏԳ-ն մասնակցում էր Stiftung Wissenschaft und Politik-ի՝ «Կանխարգելել բռնի էթնիկ հակամարտությունները Եվրոպայում» ծրագրում. սույն հոդվածը և գիրքը, որում այն հրապարակվեց, այդ ծրագրի արդյունքներից են