Նորույթ

Իշխանությունն ի՛մն է և քո՛նը
Կոնցեպտուալ զրույց Լուսինե Վայաչյանի հետ. 2008-ի Շարժում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբրև կերպար և դերակատարում, մենք իբրև ապագայի դերակատար (2010)